Sách Tâm Tĩnh Lặng - Thiền Sư Ajahn Chah

Tỷ lệ: 5 (100%) 2 votes

. Có 2 người đánh giá

73,500đ

Sách Tâm Tĩnh Lặng

Nếu bạn không đồng hóa mình với các hiện tượng, xem chúng là "bạn" hay là "của bạn" tâm sẽ đạt được trạng thái quân bình. Sự quân bình này là chính đạo, là giáo pháp chân chính của Đức Phật, dẫn đến giải thoát. Thông thường người ta hay kỳ vọng "Tôi có thể đạt đến tầng thiền này hay tầng thiền kia không?" Hay "Tôi có thể phát triển năng lực gì?". Họ hoàn toàn bỏ qua những lời dạy của Đức Phật để tìm cầu những lĩnh vực chẳng có ích lợi gì. Phật phải được tìm ở trong những thứ giản dị nhất ngay trước mắt bạn. Và cốt tủy của sự quân bình này là cái tâm không nắm giữ một điều gì cả.

Sách Tâm Tĩnh Lặng

Theo truyền thống Bát chánh đạo bao gồm tám nhánh, đó là chánh kiến,chánh ngữ, chánh định...Nhưng Bát chánh đạo thật nằm trong chúng ta, đó là hai mắt, hai tai, hai mũi, một lưỡi và một thân. Tám cửa này là là toàn bộ Con Đường của chúng ta và tâm chúng ta bước đi trên đó. Nhận biết những cửa ngõ này, và quan sát chúng, rồi tất cả mọi vật sẽ đều hiển lộ.

Cốt tủy của Đạo rất đơn giản. Khỏi cần phải giải thích dài dòng. Đừng dính mắt vào sự yêu ghét, thản nhiên trước mọi việc. Đó là tất cả sự tu hành của tôi.

Đừng cố trở thành một thứ gì. Đừng cố biến mình thành một người nào. Đừng muốn làm một thiền giả. Đừng muốn trở nên khai ngộ. Khi bạn tọa thiền, chỉ việc thiền. Khi bạn đi bộ chỉ việc đi. Không nắm giữ một thứ gì cả. Không kháng cự một điều gì cả

Dĩ nhiên, có hàng chục pháp hành thiền để phát triển định lực và nhiều cách thiền quán. Nhưng tất cả đều có một yếu chỉ - hãy để cho mọi việc vận hành tự nhiên. Hãy bước qua đây - chốn anh lành, dịu mát, và vĩnh viễn ra khỏi trận chiến đảo điên.

Tại sao khôn thử xem? Bạn có dám không?