Sám hối

Vô Danh

Hôm qua con đã nóng giận và không kiềm chế được nên đã đập cây sáo thành tan tành. Con xin sám hối từ nay không tái phạm nữa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngày: 25/11/2019