Sám hối

Việt mến

Con luôn làm mẹ buồn con xin lỗi mẹ vị quan âm bằng xương thịt bên con từ sinh con ra đến hiện tại. Nam mô a di đà phật nguyện cầu mẹ luôn mạnh khỏe, bình an và sống vui vẻ bên con và gia đình. Con nguyện cầu và chư phật gia hộ cho mẹ sống trường thọ và tâm quy tam bảo để được an nhiên và khi vảng sanh về cõi cực lạc ... con xin hồi hướng công đức nếu có của mình sang cho mẹ con. Nam mô a di đà phật. Con xin chư phật gia hộ và hồi hướng cho chồng con tâm về phật pháp và quy uy tâm tam bảo và hướng về nhiều điều thiện điều lành và tránh xa điều ác để sống cuộc sống an nhiên và thoát khỏi kiếp luân hội khi về già và vãng sanh cực lạc ... nam mô a di đà phật. Con xin phật phù hộ độ trì cho 2 con của con sống cuộc sống an nhiên và tâm luôn hướng phật pháp để tâm sáng suốt và hưởng nhiều phước báo. Nam mô a di đà phật. Con xin phật đà gia hộ chị con và mọi thành viên trong gia đình nội ngoại của con và bên chồng quy uy tâm tam bảo để tâm an nhiên và hướng về phật để thoát khỏi ách khổ. Nam mô a di đà phật. Lời cuối con xin sám hối chưa lo tu được vì nhiều vướng bận nhưng nguyện cuối đời khi mẹ đã được vãng sanh, chồng đã tu được, con cái lớn khôn, ... nguyện tu hoặc quy y tam bảo để thoát khỏi kiếp luân hồi và được vãng sanh về phía cực lạc nam mô a di đà phật.....

Ngày: 15/07/2020