Sám hối

Trần Thị Lan Anh

Con xin sám hối tất cả ca nghiệp ác từ muôn kiếp trước và kiếp này . Con xin chư phật gia hộ cho cha mẹ và người con yêu thương được bình an và hạnh phúc .

Ngày: 29/03/2020