Sám hối

Trâm

Con xin lỗi gia đình. Con đã làm cho mọi người buồn. Con xin thành tâm sám hối và cam kết tù nay không tái phạm lỗi lầm nữa. Nam mô A Di Đà Phật.

Ngày: 13/02/2020