Sám hối

tất cả mọi người

Con thành tâm xin sám hối về tất cả những lỗi lầm con đã gây ra, chỉ vì tham, sân, si, mà con đã có những hành động hay lời nói mà đã làm cho mn buồn và suy nghĩ, con biết con đã sai,mặc dù được mn tha thứ nhưng con rất ân hận và day dứt lương tâm về những hành động đó của m, con xin nguyện cho những oan trái của con và mn được hóa giải, nguyện xin ơn chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia hộ cho chúng con từ nay cho đến ngày thành Phật, mọi nghiệp chướng đều được tiêu trừ, mọi lo sợ, buồn phiền đều được hóa giải. Con xin nguyện sám hối về những lỗi lầm cho đã gây ra CON NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BÀ TÁT MA HA TÁT

Ngày: 05/07/2023