Sám hối

Tâm Kiên Hóa

Con xin sám hối những suy nghĩ không đúng về bố mẹ mình, hành động chưa được đẹp với bố mẹ, và chưa biết cách đền ơn bố mẹ. Con xin sám hối những lời nói không đúng (nói dối) do quá lo sợ bị chê trách mà làm, và hành động chỉ có lợi cho mình và biết có thể đang có hại cho người con liên hệ. Con xin sám hối khi con giận, và nói những lời người nghe có thể buồn và và giận. Con xin lạy phật và sám hối, và Con xin nguyện cố gắng nhận diện những lỗi lầm: nói dối, giận, hiểu nhầm để có thể thay đổi trong thời gian tới. Con.

Ngày: 03/05/2020