Sám hối

Tâm Chánh

Con xin sám hối tất cả những việc làm mà trước đây con đã gây nên. Nam Mô A Di Đà Phật

Ngày: 20/10/2021