Sám hối

Phương Thảo

Nam Mô A Di Dà Phật .con xin sám hối tât cả những lỗi lầm do vô minh kết tạo từ nhiều đời nhiều kiếp tới nay con xin thành tâm sám hối với tất cả các oan gia trái chủ với ông bà cha mẹ anh chi em quyến thuộc từ nhiều đời nhiều kiếp những người còn hiện tiền cũng như ko còn hiền xin thànhvtâm sám hôi và sửa chữa.xin nguyên nghĩ điều lành làm điều lành tu dưỡng trí tuệ bản thân nghe kinh nghe pháp đoc kinh hồi hướng cho các oan gia và tất cả chúng sinh trong mọi cõi giới.

Ngày: 02/04/2020