Sám hối

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin thành tâm Sám Hối Những lỗi lầm đã xảy ra trong quá khứ, con đã làm tổn thương, tổn hại đến các Ngài, các vong linh thai nhi, Con có lỗi , con sai rồi, con đã sai rồi, con xin lỗi. Con thật hổ thẹn và ái nái . con Xin tha thứ. Con xin hứa kể từ bây giờ con sẽ không lặp lại lỗi lầm xưa, ko gây thêm lỗi lầm mới, và con sẽ đoạn ác tu thiện. tịnh khẩu. tịnh tâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật

Ngày: 13/08/2020