Sám hối

NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG

Con xin xám hối về việc con đem lại nỗi buồn cho cha mẹ. Con thành khẩn cầu xin chư phật bốn phương gia hộ cho cha mẹ con dồi dào sức khỏe. Cầu xin cho tât cả chúng sinh bình an . A di đà phật

Ngày: 19/02/2020