Sám hối

Nguyễn Thị Hương hiệu Diệu Mẫu Đơn

Con xin sam hối cho những tội đã gây ra trong quá khứ và hiện tại. Xin Đức phật mở từ bi tâm cho con được rèn luyện, tu dưỡng, cho con có trí tuệ để con đóng góp nhiều việc tốt cho cộng đồng và xã hội, tạo nhiều phúc báo và việc thiện để con tiêu tan mọi nghiệp báo đã gây ra. Con nguyện 1 lòng kính ngưỡng Tam Bảo, giữ thiện tâm gây nhiều phúc lành Con Nam Mô A Di Đà Phật

Ngày: 03/04/2020