Sám hối

Gia Bao

Tôi đã sống quá buông thả và không suy nghĩ nhiều tới tương lai, để giờ phải sống trong hối hận và phiền muộn. Cầu mong mọi việc của tôi sẽ dần tốt đẹp hơn nếu tôi bắt đầu thay đổi từ bây giờ, hy vọng là không quá muộn.

Ngày: 13/06/2019