Sám hối

Đỗ Hùng

Con Nam Mô A Di Đà Phật! Con xin sám hối đã tạo ra ác nghiệp cho mình, nay phúc đã cạn, đến lúc phải trả nợ nghiệp ác. Bản thân không áy náy gì, chỉ có điều nếu giờ này trả nghiệp thì sẽ lại có lỗi rất nhiều với mẹ già vì không báo hiếu, phụng dưỡng được và có lỗi với các con nhỏ vì sinh chúng ra mà không chăm sóc được đến khi chúng lớn khôn. Con xin sám hối!!!

Ngày: 30/03/2020