Sám hối

Công Thành

Con hay nóng tính đôi lúc lời nói không kiềm chế được, xin cho con giảm bớt tính nóng.

Ngày: 21/01/2021