PHATHOC.ORG

Chiều nay tự nhiên thấy nhớ chùa, chạy lên chùa ngồi nhìn lá rơi, hoa rụng. Đẹp lắm, những chiếc lá rơi theo từng cơn gió và hoa thì từng cánh, từng cánh bay chầm chậm trong không trung. Cảm thấy đời người cũng như hoa và lá. Sinh ra từ đất, làm đẹp cho đời và nhẹ nhàng trở về với đất.

hoa van